BUY MORE THAN RM210 & GET FREE DELIVERY FOR PENINSULAR ONLY! Shop Now!
Cart 0

PENGGUNAAN LAMAN WEB www.serimama.my
 
 Anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah sekurang-kurangnya 18 tahun atau melawat laman web ini di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga.

Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengedar, mempamer, menjual, memajak, menghantar, membuat karya terbitan daripada, menterjemah, mengubah suai, reverse-engineer, membongkar, menyusun atau sebaliknya mengeksploitasi laman ini atau mana-mana bahagiannya melainkan jika dibenarkan secara nyata oleh kami secara bertulis.

Pihak syarikat boleh memberikan anda pengenalan kata laluan dan akaun untuk membolehkan anda untuk mengakses dan menggunakan bahagian tertentu dari laman web ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan, anda akan disifatkan diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan laman web ini dalam cara yang konsisten dengan terma-terma dan syarat perjanjian ini, dan kita mempunyai kewajipan untuk menyiasat kebenaran atau sumber mana-mana akses tersebut atau menggunakan laman web ini.
 
Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua akses dan penggunaan laman ini oleh sesiapa menggunakan kata laluan dan pengenalan asalnya diberikan kepada anda sama ada akses tersebut dan penggunaan laman ini sebenarnya yang dibenarkan oleh anda, termasuk tanpa had, semua komunikasi dan penghantaran dan semua kewajipan (termasuk tanpa had tanggungan kewangan) ditanggung melalui akses atau penggunaan tersebut.
 
Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda hendaklah dengan segera memberitahu kami apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan kata laluan atau pengenalan anda atau apa-apa pelanggaran atau pelanggaran mengancam keselamatan ini Laman ini.

HARTA INTELEK
 
Semua teks, grafik, butang ikon, imej, klip audio, dan perisian (secara kolektif, "Kandungan"), milik eksklusif kepada laman web www.serimama.my. Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan kami berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan. Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan kami dalam mana-mana cara yang memperkecilkan atau mencemarkan kita.

RISIKO KERUGIAN
 
Risiko kerugian dan tajuk untuk barangan yang dibeli oleh anda lulus kepada anda selepas penghantaran kami item untuk kurier.

PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

Produk yang ditawarkan untuk dijual di laman dan transaksi dijalankan melalui it disediakan oleh kami atas dasar "seperti ada '. Kami tidak perwakilan atau jaminan sebarang jenis, nyata atau tersirat, mengenai operasi laman ini atau maklumat, kandungan, bahan, produk atau di laman ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menolak semua jaminan, yang nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, hak milik, data ketepatan dan sistem integrasi. Laman ini mungkin termasuk ketidaktepatan, kesilapan atau kesalahan tipografi. Kami tidak menjamin bahawa kandungan akan diganggu atau bebas gangguan. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang yang timbul daripada penggunaan laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada tidak langsung, sampingan, hukuman, contoh kerosakan khas atau akibat. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, jumlah liabiliti kami kepada anda untuk sebarang kerosakan (tanpa mengira yayasan untuk tindakan) tidak boleh melebihi dalam agregat jumlah yuran yang telah dibayar oleh anda kepada kami.

KESILAPAN TYPOGRAPHY

Sekiranya produk yang disenaraikan pada harga yang tidak betul atau dengan maklumat yang tidak betul kerana kesilapan tipografi atau kesilapan dalam penentuan harga atau produk maklumat yang diterima daripada pembekal kami, kami berhak untuk menolak atau membatalkan mana-mana pesanan yang dibuat bagi produk yang disenaraikan dengan harga yang tidak betul .